27.06.2013 11:05

El curs s'ha acabat i aquest estiu heu d'aprofitar per recuperar les matèries suspeses. Per això cal que feu els dossiers de recuperació de les matèries suspeses i entregar-les al vostre professor el dia i hora indicat. Al següent quadre podeu consultar dates i hores. Podeu comprar una còpia impressa dels dossiers a consergeria.
D'altra banda, cal recordar-vos que podeu recuperar matèries de cursos anteriors presentant els dossiers corresponents, fent l'examen si s'escau.

 

En el nostre centre oferim els següents estudis:

- L'ESO, que consta de dos cicles amb dos cursos cadascun: el primer cicle dels 12 als 14 anys i el segon, dels 14 als 16. L'ESO planteja una visió pràctica i incorpora la formació tecnològica bàsica que facilita la continuïtat dels estudis (Batxillerats i Cicles Formatius) o la integració al món laboral de l'alumnat. Prestem especial atenció a la acció tutorial, treballant amb el barri i agents externs, així com a la orientació psicopedagògica.

- El programa PQPI és un programa d’un any de durada on els alumnes aprenen oficis amb la finalitat de proporcionar-los una formació bàsica i professional que els faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. Els programes també donen opció, als joves que ho desitgin, a fer una formació complementària per tal d'obtenir el títol de graduat/ada en ESO. Actualment oferim dos cursos, un PQPI de pintura i un PQPI de manteniment d'instal·lacions.

L'institut Roger de Flor, és un centre d'educació pública i de qualitat, ubicat al barri de la Trinitat Nova. La nostra preocupació és aconseguir l’èxit escolar i personal de tot el nostre alumnat, i per a això:
- Innovem pedagògicament i participem en els projectes educatius més nous i eficaços.

- Utilitzem els ordinadors i els mitjans audiovisuals més actuals.
- Fomentem la confiança mútua i el tracte distès, amable i educat amb els nostres alumnes i les seves famílies.
- Establim unes relacions de col·laboració oberta i eficaç amb les famílies dels nostres alumnes i amb el barri.
- Impulsem el coneixement de llengües estrangeres (anglès i francès).
- Organitzem diverses i variades activitats extraescolars educatives i lúdiques per completar la formació dels alumnes.

Links d'interés

atri

SAGA

XTEC

consorci

edu3cat

edu365

Moodle

Si ets professor o alumn@ del centre entra ..

Reserva d'espais

Si ets professor i necessites canó de projecció o utilitzar alguna de les aules d'informàtica reserva ...

Rellotge

"Sempre diuen que el temps canvia les coses, però normalment has de canviar-les tu mateix." (Andy Warhol)